นักศึกษาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสอง จากงานแข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรมฝรั่งเศสระดับชาติ

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นักศึกษาของหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันแสดงละครสั้น  (concours de saynète)​ และ รางวัลชมเชยการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ (concours de panneau)
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากงานแข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรมฝรั่งเศสระดับชาติ " Horizon 4.0 pour le français en Thaïlande " จัดสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ